KESİCİ TAKIM DERGİSİ

  

 KESİCİ TAKIM DERGİMİZİN 48.SAYISI KASIM -ARALIK  2022 VE  EKONOMİK NOKTA DERGİMİZİN  315.SAYISI EYLÜL 2022

Kasım- Aralık  2022 Sayılarını Buradan Okuyabilirsiniz. 

Kesici  Takım Dergisi  Eylül  - Ekim 2022 Sayısında Neler Var ? * Demir Çelik Sektöründe Geri Dönüşüm ...* WIDIA Matkap Gövdesi Programı ...* Seco Tools Genel ISO Tornalama İçin Jetstream Tooling Tutucular Çeşitlerini Arttırıyor ... * Krank Milleri Üzerindeki Eğimli Yağ Deliklerinin Üretimini Hızlandırma ... *Sandvik :  Her Yönden Tornalamada Değişim ... *Yeni Sönümlemeli Corobore 825 Güvenliği Ve Verimliliği Arttırıyor... * Kennametal Rekor Belirleyici ...*Sandvik : İnsansız Üretimde Bir Sonraki Adım...  ... *  Makale : Ürün Yaşam Döngüsü PLM  * Sandvik : Üretimin Geleceğine Hoş Geldiniz

        

Kennametal, yeni nesil teğetsel frezesi Mill 4-12KT’yi görücüye

çıkarıyor

 Makalenin Devamı

KESME SIVISI, DİŞ TORNALAMA PERFORMANSINI NASIL İYİLEŞTİRİR?

Paslanmaz çelik (ISO M), HRSA ve titanyum (ISO S) malzemelerde çalışırken ortaya çıkan pek çok işlenebilirlik sorunu mevcuttur. ISO M malzemelerde genellikle alaşım içeriği yükseldikçe işlenebilirlik azalır.

 

makalenin devamı 

Seco, Yeni Stratejisiyle Güvenlik Parametrelerini Yüzde 20 Oranında Geliştirmeyi Amaçlıyor

İstanbul, Eylül 2022 - Seco Tools; çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını göz önünde bulundurarak

2030 yılına kadar hem yıllık hem de uzun vadeli hedefleri kapsayan çok kapsamlı bir güvenlik stratejisi

başlattı. Bu uzun vadeli planlama ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla şirket, yalnızca yıllık başarılara

odaklanan tipik endüstri güvenlik programlarıyla elde edilen sonuçlara kıyasla kayıp zamanlı kaza sıklığı

oranlarını önemli ölçüde azaltacaktır. 

Makalenin Devamı

 

İstanbul, Eylül 2022 - Seco Tools; çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını göz önünde bulundurarak
2030 yılına kadar hem yıllık hem de uzun vadeli hedefleri kapsayan çok kapsamlı bir güvenlik stratejisi
başlattı. Bu uzun vadeli planlama ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla şirket, yalnızca yıllık başarılara
odaklanan tipik endüstri güvenlik programlarıyla elde edilen sonuçlara kıyasla kayıp zamanlı kaza sıklığı
oranlarını önemli ölçüde azaltacaktır.
Üretim ortamındaki tipik yaralanmalar genellikle el ve parmakların da dahil olduğu yaralanmalardır ve bu
yaralanmalar, tesis personelinden makine operatörlerine kadar herkesin başına gelebilir. Güvenlik stratejisi
için Seco, kayıp zamanlı yaralanma sıklığı oranının (LTIFR) uzun vadeli hedeflerini 2022'ye kadar 1,1;
2030'a kadar da 0,8 olarak belirledi. Şirketin toplam kaydedilebilir yaralanma sıklığı oranı (TRIFR) hedefi
2022 için 2,0; 2030 için de 1,6 veya daha düşüktür.
Güvenliğe şemsiye yaklaşımı
Seco, güvenlik programını geçen yıl planlamaya başladı ve şemsiye yaklaşımını benimsedi. Şirket bunu
yaparak analizlere odaklanmaktadır. Bununla birlikte iş yeri tehlikeleri, gecikmeli göstergeler gibi yaralanma
sıklığı oranları vb. temel performans göstergelerini (KPI'lar) değerlendirmenin yanı sıra önde gelen
göstergelerin faaliyetler ve sonuçlar arasındaki korelasyonuyla ilgili durumları da değerlendirmektedir.
Seco'nun şemsiye yaklaşımı, amaç ve hedeflerin belirlenip şirketin tüm yerel tesislerine iletildiği, şirket
genelindeki global bir stratejidir. Bu, tüm tesislerin uygun değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra mevcut
tüm boşlukları tespit edip kapatmaları için gerekli verilere erişebilmelerini sağlar.
Yeni olay bildirim aracı
Seco, uzun vadeli stratejisi için güvenlik sorunlarının nedenlerini ve bunların nasıl araştırılacağını daha
derinlemesine ele almak amacıyla EHS360 olay bildirim aracını benimsedi. Bunu başarmak için bu
sistemdeki en büyük değişiklik, 130 temel ve sonuçla doğrudan ilişkili olay nedenini 15 nedensel faktöre
düşürmek olmuştur. Şirket ayrıca, bazı durumlarda birden fazla olabilen temel nedenleri daha doğru
tanımlayan bir "5 Neden" yaklaşımını da ekledi.
Nedenlerin sayısını azaltma konusunda Seco, potansiyel eğilimleri belirlemek ve inceleme sonuçlarını
iyileştirmek için bu nedenleri uzun bir süre boyunca takip ederek daha doğru bir analiz için gruplandırabilir.
Seco ardından nedenleri düzeltip aynı veya benzer olayın gelecekte tekrar meydana gelme riskini en aza
indirmek için doğru önlemleri alabilir.
Seco Tools SMS Sağlık ve Güvenlik Uzmanı Lowe Hjort şöyle diyor: "Güvenliği artırmak için çalışırken bir yıl
oldukça kısa bir süredir. Etkili analiz çok zaman alır. Bu yüzden verileri analiz etmek, bulduğumuz boşlukları
1/2
hedeflemek, işbirliği kurmak ve gelişmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Güvenlik söz konusu
olduğunda, bir şirketin her zaman uzun süreli bir vizyona sahip olması gerekir. Bu yüzden yalnızca yıllık
hedefleri değil, uzun vadeli hedefleri de uygulamaya koyduk."
Adapte olun ve geliştirin
Çalışan güvenliği, Seco'da devam eden bir taahhüttür. Şirket, değişen koşulları ele alıp iyileştirmek üzere
çözümler ve faaliyetler belirlemenin yanı sıra değişen koşullara uyum sağlamaya devam etmektedir. Nihai
hedef; şirketin işbirliği, bilgi paylaşımı ve iddialı güvenlik hedefleri belirleme ve gerçekleştirme yoluyla
ulaşacağı daha güvenli bir iş yeridir.

Sitede ara

© 2013 Tüm Hakları Saklıdır.

Webnode tarafından desteklenmiştir.